domenica, aprile 05, 2020

Riceviamo e pubblichiamo con piacere questa poesia al tempo del coronavirus: "Corleone paisi miu"

Angela Riina
CORLEONE PAISI MIU
Tempu ri guerra, tempu ri scantu
Ti senti sulu, cu cori n'frantu
Nuddu bannia, ne tuppia
Nuddu curri e ne si sciarria.
Nuddu pa strata e nuddu n'ta na chiesa
Tutti chiusi commu na galera
Aspittannu u suli ra primavera.
Ma u Signuruzzu cu tutti li Santi n'ava guardari
E ri sta pesti n'ava scanzari
Rispittusi su i to figghi
Ni sbrazzammu senza lodi e senza miragghi
Si c’è un frati chi ni chianci
A te paisi miu
Sempri rispettu t'avemmu a purtari
Semmu figghi e putemmu sbagghiari
Ma ri sta guerra na taliari
Angela Riina

Nessun commento: